Wereldwijven

Vanuit Basel ga ik schrijven voor de Wereldwijven Groep. Wereldwijven is een uniek netwerk van Nederlandstalige vrouwen, wonend in alle uithoeken van de wereld.

LINDANIEUWS

We schreven allemaal vanaf het prille begin in 2013 voor Lindanieuws.nl. Via de rubriek Wereldwijven deelden we onze ervaringen in het buitenland. Wereldse verhalen over wat ons ter plekke opviel, bewoog of ontroerde. En die bijzondere en inspirerende verhalen willen we blijven vertellen!

BOEK

In 2017 kwam ons boek uit: ‘Wereldwijven, 27 portretten van grensverleggende Nederlandse vrouwen.’ De royalty’s van dit boek, waarvan Lilianne Ploumen het voorwoord schreef, doneren we aan SheDecides. We doen dit omdat we dagelijks in de wereld om ons heen zien dat het hard nodig is het klimaat voor vrouwen in de wereld te verbeteren. Onlangs verscheen de tweede druk en zijn er plannen voor een nieuw boek!

Dit succes motiveerde ons om een online platform met verhalen over vrouwen en meisjes uit de hele wereld op te richten. Verhalen die geschreven en gefilmd worden door de wereldwijven.

PLATFORM

In 2018 lanceren we www.dewereldwijven.com. Op ons platform onderzoeken we regelmatig vrouwenthema’s. Vaak zijn onze verhalen inspirerend en motiverend: over ondernemende, avontuurlijke en sterke wereldvrouwen. Soms zijn we kritisch: over vrouwenrechten, gelijkheid en actuele kwesties. Maar we kunnen ook herkenbaar en kwetsbaar zijn: over onszelf en onze twijfels. Onze verhalen weerspiegelen in ieder geval altijd onze persoonlijke visie vanuit een bijzonder wereldwijd perspectief.

INSPIREREN ZONDER GRENZEN

De wereldwijven brengen eerlijke verhalen die je blik op de wereld verruimen. Hierbij laten we het ‘lawaai’ achterwege en blijven ver weg van ruis, sensatie en click-bates. Dagelijks een goed verhaal, een mooi portret en een boeiend filmpje. Want less is more. Voor ons is inhoud en diepgang van groot belang. Zo verkennen we samen met jou onze eigen leefwereld en die van de vrouwen om ons heen. Omdat we geloven dat storytelling inspireert, in beweging brengt en een verschil kan maken voor de positie van meisjes en vrouwen in de hele wereld.

Mijn intro!